Facebook NGIF

Galleri

 

SlotsRock 2004

SlotsRock 2005

Runrig 2006

SlotsRock 2006

Lars Lilholt 2008

Den Grønne 2011

Rasmus Seebach 2012 - Arena Fyn

Den Grønne 2015

Andre Rieu - Sparekassen Fyn Arena

Den Grønne 2016

Scene, stole og garderobe Spareakssen Fyn Arena

Top Charlie 2016

Rasmus Seebach 2016

Garderobe og scene Odense Idrætshal 2017

Den Grønne 2017

Johnny Madsen 2017

Garderobe og scene Dok 5000 2017

Tribune Nyborg Friskole 2018

Scene - Sparekassen Fyn Arena 2018

Den Grønne 2018

Kim Larsen & Kjukken 2018

Scene - Sparekassen Fyn Arena 2018

Nytårskoncert 2019

Den Grønne 2019

Garderobe Sanne, Lis og Anne 2019

The Beatles REVIVAL & ABBAcz 2019

Tim Christensen - 2020

Jacob Dinesen - 2020

TV2 Cover - Lis Sørensen - Michael Falch 19.6.2021

Walter Trout & Johnny Madsen Band - 9.7.2021